Poliklinik Muayenesi

ASM' mizde birinci basamak muayene hizmetleri verilmektedir.

Bağışıklama Hizmetleri

Aşı takviminde yer alan aşıların uygulamsı ve takibi yapılmaktadır.

Bebeğinizin aşı takvimi için tıklayınız

Laboratuvar Tetkikleri

Tetkikler Halk Sağlığı Merkez Laboratuvarında çalışılmaktadır.

İzlemler

ASM' mizde gebe, bebek, çocuk vb. izlemleri yapılmaktadır.

Halk Eğitimleri

AÇS-AP, gebelik, hijyen vb. konularında eğitim verilmektedir.

Aile Planlaması

Aile planlaması hizmetleri ve eğitimleri yapılmaktadır.